จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการสัมมนาร่างแนวทางมาตรฐานงานคุมประพฤติ [2018-03-29]

กรมคุมประพฤติจัดการสัมมนาร่างแนวทางมาตรฐานงานคุมประพฤติ ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน

วันนี้ ( 29 มีนาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาร่างแนวทางมาตรฐานงานคุมประพฤติ ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 35 คน

การจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับระบบคุมประพฤติของประเทศไทยสู่สากล และเชื่อมโยงการทำงานกับประเทศในอาเซียนต่อไป ซึ่งมีการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการทบทวนมาตรฐานงานคุมประพฤติด้วย