จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


พิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 [2018-03-28]

พิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36

        วันนี้ ( 28มีนาคม 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 พร้อมมอบมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

         การอบรมพนักงานคุมประพฤติ ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 28 มีนาคม 2561 มีพนักงานคุมประพฤติบรรจุใหม่   เปลี่ยนสายงานและโอนมาจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ซึ่งจะได้นำความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆจากการอบรม   นำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป