จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน [2018-03-27]

กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน

วันนี้ ( 27 มีนาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 93 คน

 

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับระบบคุมประพฤติของประเทศไทยสู่สากล และเชื่อมโยงการทำงานกับประเทศในอาเซียน  มีการบรรยายงานคุมประพฤติของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมทั้งมีการเปรียบเทียบงานคุมประพฤติของประเทศในอาเซียน จากคณะที่ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานยังประเทศนั้นๆ  นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายให้ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมสมาคมอาชญาวิทยา ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 30 และมีการแบ่งกลุ่มร่วมอภิปรายการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในงานคุมประพฤติไทยด้วย