จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาสรับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ [2018-03-23]

กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาสรับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ

วันนี้ ( 23 มีนาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติ โดยนางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติในโอกาสรับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ได้แก่

1.นายชินโชติ วัชรศิริ        สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่

2.นายสมเดช พันธุ์ศิริ        สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก

3.นายอินทร์ฑูรย์ จารุวรรณรัตน์      สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง

4.นางสาวกัลยาณี คำธานี  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

5.นางชลธิชา ชิณวงศ์        สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

 6.นายวิทยากร ศรีเกตุ         สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง