จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 127 ปี กระทรวงยุติธรรม [2018-03-23]

         วันนี้ ( 23 มีนาคม 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ   นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 127 ปี กระทรวงยุติธรรม พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลยในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน   โดยมี นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับกิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์  การทำบุญตักบาตร  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  การมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทรวงยุติธรรม จำนวน 19 ราย  รางวัลข้าราชการต้นแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ราย  รางวัลอาสาสมัครยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 28 ราย  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 7 ราย  และรางวัลแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จำนวน 6 ราย การแสดงบนเวที   การแสดงผลงานงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การให้บริการทำบัตรประชาชนจากสำนักงานปกครองและทะเบียน

กระทรวง 127 ปี 1 กระทรวง 127 ปี 2
กระทรวง 127 ปี 3 กระทรวง 127 ปี 4
กระทรวง 127 ปี 5 กระทรวง 127 ปี 6
กระทรวง 127 ปี 7 กระทรวง 127 ปี 8
กระทรวง 127 ปี 9 กระทรวง 127 ปี 10
กระทรวง 127 ปี 11 กระทรวง 127 ปี 12
กระทรวง 127 ปี 13 กระทรวง 127 ปี 14
กระทรวง 127 ปี 15 กระทรวง 127 ปี 16
กระทรวง 127 ปี 17 กระทรวง 127 ปี 18