จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ [2018-03-23]

กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2561

          วันนี้ ( 23 มีนาคม 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม

 

           ในการประชุมมีการพิจารณา แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2563 การบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การเพิ่มโทษผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 และแผนการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ด้วย