จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.กาญจน์ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า มีนาคม ๒๕๖๑ [2018-03-22]

คป.กาญจน์ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า มีนาคม ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อการพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑)