จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านท้ายโขดและบ้านกึ่งวิถี [2018-03-21]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านท้ายโขดและบ้านกึ่งวิถี

 

             วันนี้ (21 มีนาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านท้ายโขดและบ้านกึ่งวิถี เพื่อถอดบทเรียนการทำงาน อันจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการอำนวยความยุติธรรม การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิดให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 โดยมีนายสายชล บรรจงกิจ ประธานชุมชนเข้มแข็งบ้านท้ายโขด และคณะกรรมชุมชนฯ ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านท้ายโขด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง