จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับเลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น [2018-03-20]

วันนี้ (20 มีนาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Yuki Nagata เลขานุการเอกด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง (Political Affairs) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสอำลาตำแหน่งที่ครบวาระการทำงาน 3 ปี และ Ms. Mami Ueno เลขานุการเอกด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองคนใหม่ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งต่อ โดย Mr. Yuki Nagata ได้แสดงความขอบคุณกรมคุมประพฤติที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นตลอดมา อาทิ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร The Third Country Training Programme for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ความร่วมมือทางวิชาการกับ The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังได้แสดงความขอบคุณทางประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน UNAFEI มาบรรยายพิเศษในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 อีกด้วย ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร