จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศฯ และอ่านคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2018-03-19]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศฯ และอ่านคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานฟื้นฟูฯ  จัดปฐมนิเทศ ชี้แจงขั้นตอนการฟื้นฟู และอ่านคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งมีจำนวน ๒๘ ราย พร้อมญาติและนายประกัน เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการฟื้นฟูฯ โดยมี นายภาคภูมิ โตโคกสูง และ นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ เป็นผู้ปฐมนิเทศ และอ่านคำวินิจฉัยฯ  วันนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑)