จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรับ - จ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2018-03-19]

       วันนี้ ( 19 มีนาคม 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการรับ-จ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online โดยมีนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายมณฑล  แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้เกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยนางธนพร  พลับรู้การ  ผอ.ฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 ได้มีการประชุมชี้แจงในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การประชุมชี้แจงแนวทางการรับ – จ่ายเงินในระบบ อิเล็กทรอนิกส์  ประชุมชี้แจงแนวทางการรับชำระเงินด้วยเครื่อง EDC และ QR CODE   และเป็นการหารือแนวทางการรับเงินประกันตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8

ktb 1 ktb 2
ktb 3 ktb 4
ktb 5