จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม " 26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม ณ บ้านกึ่งวิถีวัดหน่อพุทธางกูร [2018-03-15]