จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [2018-03-14]

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมากยิ่งขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่ายังมีคุณค่าของสังคมและให้สังคมชุมชนได้เห็นว่าผู้กระทำผิดมีความสำนึกและยังทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมได้ โดยมีผู้นำชุมชน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดยม ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา