จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการหาแนวทางการป้องกันการหลบหนีระหว่างการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2018-03-14]