จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2018-03-09]