จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-03-09]

คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกโหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ และ นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่จะครบกำหนด ในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓๐ คน ณ ห้องอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๙ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๙ มีนาคม ๒๕๖๑)