จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สนง.คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอบรมกฎหมายคุมประพฤติและกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [2018-03-09]

สนง.คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมอบรมกฎหมายคุมประพฤติและกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้้งประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 32 คน