จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ [2018-03-09]

การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ

                วันนี้( 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 )กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลางได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ร่วมกับกรมการศาสนาเพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีนายพลูศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผลเลขานุการกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารและการถวายสังฆทาน ณ วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชาชนและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอาทิกรมการศาสนาเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยกรมท่าอากาศยานกรมที่ดินสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมบังคับคดี กรมศุลกากร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนบ้านลาดพร้าว กรมควบคุมโรคสำนักงานเขตลาดพร้าวและประชาชนทั่วไป