จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2018-03-08]

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/ 2561 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาร่างแผนบูรณาการและการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2561 รวมถึงการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน