จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-03-08]

คป.กาญจน์ ร่วมพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ (กลุ่มที่ ๖) ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน – พุ่มทอง ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เนื่องในงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”เนื่องด้วยในวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงโปรดวางศิลาฤกษ์ และให้สร้างเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณบ้านปากแพรก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงจัดงานพิธีฯ ดังกล่าวขึ้น โดยมี  นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ มีนาคม ๒๕๖๑)