จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) [2018-03-07]

กรมคุมประพฤติจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen)

       วันนี้ ( 7 มีนาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen)  โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัทโตโยต้า
ลีสซิ่ง  
(ประเทศไทย)  จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

     กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เห็นความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิด ไคเซ็น ซึ่งเป็นการปลูก จิตสำนึกให้กับบุคลากรในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติ หรือ หัวหน้างานได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำงานด้วยแนวคิดไคเซ็น เพื่อให้งานมีคุณภาพ และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น