จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [2018-03-07]

วันนี้ (7 มีนาคม 2561) เวลา 8.00 นาฬิกา นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 รูป พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ซึ่งกรมคุมประพฤติ เป็นเจ้าภาพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ครบรอบ 26 ปี ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นำโดย นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการเกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร