จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ [2018-03-06]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562

       วันนี้ ( 6 มีนาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562  โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562  รวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงนโยบายกรมคุมประพฤติกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จัดโดยกองแผนงานและสารสนเทศ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร