จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯ ลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้าน [2018-03-05]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ปกครองลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้าน  

 

     วันนี้ (๕ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร้อย.รส.พัน.ขบร โดยมว.รส.อ.เมืองกาญจนบุรีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่เจรจาหาแนวทางออกระหว่างวัดหนองบ้านเก่า กับชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ต.บ้านเก่า โดยได้ข้อยุติดังนี้

๑.     ให้เจ้าอาวาสวัดหนองบ้านเก่าออกจากพื้นที่จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ

๒.     ตั้งกรรมการสอบสวนตามมติข้อประชุมใน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะได้ข้อยุติในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๓.      คณะอุบาสก อุบาสิกา ให้ออกจากวัดไปภายในวันนี้  

ณ วัดหนองบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ มีนาคม ๒๕๖๑)