จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการหน่วยงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม [2018-03-05]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการหน่วยงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม 

        วันนี้ (5 มีนาคม 2561) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และตรวจราชการหน่วยงานในกำกับกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ (ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และพบปะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

        อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ประชุมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกล่าวเน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 6 ด้านใน 5 เรื่องสำคัญ คือ 1. การอำนวยความยุติธรรม 2. การลดความเหลื่อมล้ำ 3. การขจัดความทุกข์ยาก 4. การสร้างประชาสามัคคี 5. การคืนคนดีสู่สังคม และนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม การบูรณาการกับทุกภาคส่วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ Big data การเทิดทูนสถาบัน โครงการราชวงศ์ เรื่องตัวชี้วัด เน้นการทำงานเชิงคุณภาพ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน