จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2018-03-05]

กรมคุมประพฤติร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           วันนี้ ( 5 มีนาคม 2561 ) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และหลังจากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย

 

            สำหรับโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ในครั้งนี้ จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เพื่อตรวจการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พร้อมสร้างความรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ