จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [2018-03-05]