จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ [2018-03-04]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตชด.สุนทรเวช บ้านสะเน่พ่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลไล่โว้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีให้ประชาชนทราบในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชน ในเขตตำบลไล่โว้ อำเภอสังขละบุรี อย่างมากมาย.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๔ มีนาคม ๒๕๖๑)