จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี [2018-03-04]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองลู  เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ข้อสั่งการและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ๕ จำเป็นต่อเนื่อง ๔ จำเป็น เร่งด่วน ๓ จำเป็นยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองลู (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ มีนาคม ๒๕๖๑)