จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมหารือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ผลักดันมาตรการเข้มคดีเมาแล้วขับ [2018-03-02]

 กรมคุมประพฤติ ร่วมหารือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ    ผลักดันมาตรการเข้มคดีเมาแล้วขับ

                 วันนี้ (2 มีนาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายพยนต์ สินธุนาวา   นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ได้ร่วมหารือกับนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยหารือเรื่องมาตรการเข้มคดีเมาแล้วขับ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

      1) กรมคุมประพฤติจะกำหนดมาตรการทำงานบริการสังคมในคดีเมาแล้วขับ มุ่งเน้นการดูแลและบริการเหยื่อ/ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากคดีเมาแล้วขับ และการเป็นอาสาจราจรร่วมด่านตรวจแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะประสานความร่วมมือกับ กองบังคับการตำรวจจราจร และนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะช่วยหาผู้สนับสนุนในการจัดทำเสื้อกั๊กอาสาจราจรประจำด่านตรวจแอลกอฮอล์

      2) กรมคุมประพฤติจะสนับสนุนฐานข้อมูลให้กับตำรวจในการตรวจสอบ ผู้เคยมีประวัติในการกระทำผิดในคดีเมาแล้วขับ

     3) กรมคุมประพฤติได้มีมาตรการลงโทษทางวินัยกับบุคลากรของกรมคุมประพฤติที่กระทำผิดคดีเมาแล้วขับ

   4) มูลนิธิเมาไม่ขับได้เริ่มผลักดันในการนำเรื่องวินัยจราจรมาเป็นส่วนหนึ่งในธรรมาภิบาลของบริษัทเอกชน กรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลผู้กระทำผิดในคดีดังกล่าว จึงมีแนวคิดให้กรมคุมประพฤติเป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยเมาไม่ขับ โดยอาจจัดทำสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับติดรถของกรมคุมประพฤติทุกคัน