จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สนง.คป.จ.สต จัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม ค่ายภูมิบุตรา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 [2018-03-02]