จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [2018-02-27]