จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) [2018-02-27]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)