จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ [2018-02-27]

กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติในครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับ-ส่งรายงานเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของกรมคุมประพฤติจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องสืบเสาะและพินิจจำเลย การคุมความประพฤติ ตามที่ศาลมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับศาลยุติธรรมจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย การสั่งให้ดำเนินการคุมความประพฤติ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติและศาลยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และรัฐบาล และเป็นการสนับสนุนในการพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกส์ Court Automation ที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีเป้าหมายดำเนินการต่อไป

    ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและสำนักงานศาลยุติธรรม มีกำหนดเริ่มนำระบบเทคโนโลยีมาใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่  5 มีนาคม 2561 และพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่  2 เมษายน 2561