จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือกับ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด [2018-02-26]

กรมคุมประพฤติร่วมหารือกับ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด

 

            วันนี้ ( 26 กุมภาพันธ์ 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ให้การต้อนรับ นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด และคณะ ในโอกาสร่วมหารือแนวทางในการดำเนินตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ร่วมกัน และเรื่องการจัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม ของสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือครั้งนี้  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร