จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สมุทรปราการนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำบริการสังคมแบบกลุ่ม [2018-02-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ          เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ/ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายงานกิจกรรมชุมชนฯร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการและภาคีเครือข่ายวัดมงคลโคธาวาส จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE บริการสังคมแบบกลุ่มทำความสะอาดโบสถ์ รอบบริเวณวัด เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคมและเพื่อชดเชยความเสียที่ก่อขึ้นด้วยการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วม ๔๖ คน