จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี [2018-02-23]

คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธนพร ธนไพบูลย์สถาพร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำทีมประสานจับกุมฯ ร่วมกับ นายกฤต มังกะโรทัย ปลัดอำเภอเมือง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนกาญจนบุรี ดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  ณ บ้านพักอาศัย ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปรับแผนให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข็มงวดที่ ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)