จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.กาญจน์ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ [2018-02-23]

คป.กาญจน์ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อการพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา วันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี.

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑)