จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ [2018-02-23]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ข้อสั่งการและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ๕ จำเป็นต่อเนื่อง ๔ จำเป็น เร่งด่วน ๓ จำเป็นยั่งยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อำเภอทองผาภูมิ และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนำโดยนายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการลงพื้นที่ฯ เพื่อบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทองผาภูมิ (เทศบาลตำบลทองผาภูมิ) ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)