จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค [2018-02-23]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเสา เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ข้อสั่งการและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ๕ จำเป็นต่อเนื่อง ๔ จำเป็น เร่งด่วน ๓ จำเป็นยั่งยืน พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเสา (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา) ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)