จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 1 / 2561 [2018-02-23]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 1 / 2561

          วันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีนางพรประภา  แกล้วกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร  

         ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมการประชุม ซึ่งมีการพิจารณา การบริหารงบประมาณที่คงเหลือจากการจ้างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคืนคนดีสู่สังคม รวมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานคืนคนดีสู่สังคม