จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ [2018-02-22]