จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยม จ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในระดับพื้นที่ [2018-02-21]

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน ของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” “กาฬสินธุ์โมเดล” และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงาน พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายนพดล นมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และนางวริญญา สัมพันธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ