จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว [2018-02-21]