จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ [2018-02-21]

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ

                 วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  นางจำเรียง    สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ และผู้แทนอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ระหว่างวันที่ 21-  22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จังหวัดลพบุรี  โดยมีพันโทต่อพงษ์สุวรรณรักษ์ พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ การติดตามปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะครั้งที่ผ่านมาและการพัฒนาการดำเนินงานและแผนการดำเนินการในอนาคต

            จากนั้นรองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะได้สำรวจตรวจสถานที่ และเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้าน เพื่อประเมินการรับรองคุณภาพต่ออายุครั้งที่1 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ เกิดการพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป