จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คป.สมุทรสงคราม รับตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-02-21]

กรมคุมประพฤติ โดย นายอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม และยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้มีการประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ และตรวจราชการตามหัวข้อการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    โดยผู้อำนวยการสำนักงานฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการตรวจราชการ      พร้อมทั้งรับฟังปัญหาสำนักงานฯและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ