จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.กาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ [2018-02-20]

คป.กาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสอดส่องฯ (กลุ่มพื้นที่ ๑ และ ๒) จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมี นายสมพงษ์ ขำคม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นผู้ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ ,พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมธรรมะอบรมป้องกันการเสพซ้ำและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีพระปลัดอดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ,ด.ต.ปวินท์วิชช์ กาญจนกิจขจร วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี และด.ต.สุรเกียรติ ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ตามลำดับให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๗๖  คน และเจ้าหน้าที่ ๔ คน  วันนี้ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)