จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด 5.2 [2018-02-19]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด 5.2  

 

          วันนี้ ( 19 กุมภาพันธ์ 2561 )นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร