จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สนง.คป.สมุทรปรากร นำผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำงานบริการสังคม ณ วัดบางโฉลงนอก อำเภอบางพลี [2018-02-19]