จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-02-17]